Marcus von Württemberg

Jongeling Marcus von Württemberg (17 juni 1373), bastaardzoon van de graaf van Württemberg, werd door zijn halfbroer als huurling verkocht. Hij keerde na het overlijden van zijn moeder kort huiswaarts, maar werd daar door zijn halfbroer uitgemaakt voor verrader en huichelaar. Zonder duiten in zijn zak moest hij terugkeren als huurling om een tocht naar Kasteel Altena te maken. Na vele veldtochten ontmoette hij the Wentwood Company en besloot zich aan te sluiten bij deze Engelse groepering.